Za otevřenou Evropu, proti rasismu a xenofobii „Refugees Welcome“

Počet shromáždění šířících nenávist proti uprchlíkům roste jak houby po dešti. Už prakticky co týden se v nějakém městě nějaké takové koná. I tento den, kousek od nás.

Odmítáme toto vidění světa. Odmítáme princip kolektivní viny, kdy za činy jednotlivců může celá skupina. Chceme svět tolerantní k lidem jiných národností, kultur, etnik, náboženství, ras apod. a solidární k lidem v nouzi.
Celý příspěvek